KARARLAR
Bazı sözlerin hakaret teşkil etmeyeceğine ilişkin karar
6 Temmuz 2018

T.C.

YARGITAY

18. CEZA  DAİRESİ  

 

ESAS NO      : 2017 / 6981

 KARAR NO   : 2018 / 2649

 KARAR T.     : 27.02.2018

 İNCELENEN KARARIN  :

 MAHKEMESİ     : .................Sulh Ceza Mahkemesi

 SUÇLAR            : Hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma

 HÜKÜMLER      : Mahkumiyet 

TÜRK MİLLETİ ADINA

YARGITAY KARARI

 

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

 Ancak;

1- Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma ile TCK.’nun 106/1-2. cümlesinde düzenlenen tehdit suçlarının, CMK.'nun 253 ve 254. maddeleri uyarınca uzlaşmaya tâbi olması karşısında, anılan maddelerde öngörüldüğü biçimde yöntemine uygun olarak uzlaşma önerisinde bulunulması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

 2- Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını oluşturması gerekmektedir.

 Somut olayda sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen "Lan şu piç kimse kafamı bozmasın söyle", “Lan telefonuma cevap ver", "Aç lan şu telefonu" şeklinde, kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi,

 3- TCK.'nun 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun, uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,

 Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27/02/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 
Etiketler:
Eklenmiş yorum bulunmamaktadır.
Ad Soyad:
E-posta:
Yorumunuz:
 
E-Posta adresimi gizle
 
Bazı sözlerin hakaret teşkil etmeyeceğine ilişkin karar
T.C. YARGITAY 18. CEZA  DAİRESİ     ESAS NO      : 2017 / 6981  KARAR NO   : 2018
Yargıtay 16.Ceza Dairesinin önemli bylock kararı
T.C. YARGITAY  16. CEZA DAİRESİ     Esas No            : 2018/187 Karar No     
İnternetten araç satışına ilişkin Yrgıtay Kararı
T.C.YARGITAY13. Hukuk DairesiESAS NO: 2014/37427KARAR NO: 2015/28490Y A R G I T A Y      İ L
AİHM'nin 24.04.2018 tarihli BENEDIK/SLOVENYA KARARI
  Karara konu olayın kısa özeti: Slovanya  Polisi çocuk pornosu paylaşan İgor  Benedi
Genel kredi sözleşmesi kapsamında farklı adlar altında haksız yere tahsil edilen masraf, komisyon ve ücretlerin iadesi
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/13118 K. 2017/7184 T. 13.12.2017 * GENEL KREDİ SÖZ
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, tek fotoğraf üzerinden yapılan teşhisin hükme esas alınamayacağına ilişkin kararı
T.C.Yargıtay16. Ceza Dairesi Esas No:2017/2252Karar No:2017/5483K. Tarihi:4.12.2017  Mahke
Adres
: İskenderpaşa Mah. Gazipaşa Cad. 14 K:2 Ortahisar / TRABZON
Telefon
: +90 462 326 54 90
Faks
: +90 462 326 55 98
GSM
: +90 542 322 68 89